Vyměňte svůj starý kotel na tuhá paliva za moderní spolehlivé a výkonné tepelné čerpadlo

Nov

á zelená úsporám

 

Dotační program NZÚ podporuje úspory v oblasti energií a širší využití obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Kontinuální výzva právě probíhá a umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2023.

 

Aktuální přehledné dokumenty NZÚ:

Krok za krokem na cestě k dotaci

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory

 

 

Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci.

 

Můžete příspěvek na ekologický a ekonomický zdroj energií dostat i vy?

Pokud splňujete následující podmínky, tak určitě ano.

jste vlastník nemovitosti
nemovitost slouží k trvalému pobývání. Dotaci můžete nově dostat i na chatu či chalupu, ale jen v případě, že tam máte vedený trvalý pobyt.
 nový zdroj energie byl či bude instalován a plně uhrazen po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve.
 dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu.

splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.


Dotované tepelné čerpadlo si můžete pořídit, pokud nahradí:

             kotel na tuhá paliva emisní třídy 1 nebo 2
             lokální topidla (krb, krbová kamna atd.), pokud jsou hlavním zdrojem vytápění
             elektrické vytápění (lze vyměnit jen za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)

 

 

Maximální výši dotací pro rodinné domy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaci vyřídíme za vás

Zdá se vám to vše příliš složité nebo nemáte na papírování čas? Dotaci rádi vyřídíme za vás.

Udělejte první krok k významné úspoře za energie - ozvěte se nám

 

Kotlíkové dotace jsou pro rok 2022 již ukončeny. Výzva pro rok 2023 nebyla zatím vypsána, nicméně začíná se připravovat výzva nová.

 Označení podporovaných opatření 

 Typy zdrojů

 Výše podpory

 TČ     vytápění

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

 80 000 Kč

 

TČ     vytápění+TUV

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody

 

100 000 Kč

 

 

TČ+FV

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému

 

 

140 000 Kč