Odvlhčování bazénů

Nabízíme řešení problematiky vlhkosti. Navrhneme a dodáme zařízení pro  snižování vlhkosti. Každý požadavek je nutné komplexně posoudit a zvolit nejvhodnější řešení. Lze volit lokální zařízení, tak i zařízení pro vzduchotechnická zařízení.

Přední světový výrobce odvlhčovacích jednotek z Dánska, kde také probíhá kromě kompletace  i vývoj a testování nových produktů. Dantherm spolupracuje s předními výrobci komponentů jako je Heatex (rekuperátory), Mitsubishi (kompresory), Danfoss (prvky chladivových okruhů a kompresory) nebo Ziehl-Abegg (ventilátory).

Zbavte se nadbytečné vlhkosti u vnitřních bazénů, ze kterých se odpařuje velké množství vody. V těchto krytých bazénových halách musí být vlhkost trvale odstraňována, protože jinak dochází k degradaci stavebních konstrukcí a jejich kovových částí postupující rzí. Dále se rosí okna, stéká po nich voda, vznikají plísně a vzduchem se šíří jejich choroboplodné zárodky.
Vyšší vlhkost je nepříjemná i z hlediska komfortu, kdy pociťujeme nepříjemné dusno a nedýchá se nám dobře. Efektivním způsobem jak dosáhnout řízené vlhkosti s minimálními montážními nároky je instalace nástěnného bazénového odvlhčovače. Potřebujeme pouze vhodné místo na zdi, připojení 230 V a odvod kondenzátu.

Zařízení CDP jsou tiché a energeticky úsporné, dokážou uspořit až 80% tepelné energie oproti větrání. Ventilátor nasává vlhký vzduch ze spodní strany odvlhčovače do výparníku, kde dojde k jeho ochlazení pod rosný bod a následně ke kondenzaci vodných pár v něm obsažených. Zkondenzovaná voda odtéká do kanalizace. Suchý a studený vzduch dále prochází přes kondenzátor, kde se opět ohřeje. Ohřátý a suchý vzduch je vyfukovaný přes horný otvor do obsluhovaného prostoru s teplotou vyšší přibližně o 4 až 5 °C, než která byla na nasávání.

nástěnný odvlhčovač CDP Dantherm

✱ Energeticky úsporné
    ✱ Nízkoteplotní provoz
    ✱ Nízká hladina hluku
    ✱ K dispozici s možností ohřevu vzduchu
    ✱ Automatický provoz
    ✱ Kvalitní konstrukce
    ✱ Volitelné funkce a bohaté příslušenství
    ✱ Jednoduchá instalace
    ✱ Zpětné získávání tepla ze vzduchu
    ✱ Možnost napojení na BMS komunikaci

Zabudovaný elektronický hygrostat a termostat na nasávání umožňuje automatické řízení na základě nastavené vlhkosti a teploty. Při použití volitelného bezdrátového dálkového ovladače DCR1 se jedná o vysoce komfortní zařízení.